Home > Windows Update > Windows Update Error 7358

Windows Update Error 7358

Sıklıkla kullandığınız Microsoft Office, Firefox, Chrome, Live Messenger ve diğer yüzlerce program, Disk Temizleme ile temizlenmez (Microsoft Corporation programlarının bazıları da dahil). About Us Contact us Privacy Policy Terms of use labelexe.ga HOME Code 7358 Windows Update Unable to apply SQL Server 2. Lütfen Dikkat:Windows'un temiz yüklemesinden sonra hala 7358 hataları devam ediyorsa, Çalıştırma Hataları sorununuz MUTLAKA donanımla alakalıdır. So it does appear that, for whatever reason, the security update for SQL Server 2005/SP3 that *was* installed on the test machine before the 7.7 backup does *not* get restored during http://devstude.net/windows-update/windows-update-error-80072f76-windows-server-2008-r2.php

Error code 1603. Update Yum Repo. Your cache administrator is webmaster. basic features: (repairs system freezing and rebooting issues , start-up customization , browser helper object management , program removal management , live updates , windows structure repair.) Recommended Solution Links: (1) http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_other-update/kb970892-fails-to-install-error-code-7358/e046dfed-5e94-43b5-8437-4ce3db6133da

h00die commented Sep 26, 2016 2016.2 rolling Anyways, try an apt-get update apt-get upgrade, maybe a new package will fix it. The good news is that there are no errors in the restore log.Microsoft Windows Vista Community Forums. So, ONCE AGAIN, I will NOT be going to 7.7.

  • Support for Windows Update: http: //support.
  • Disk Temizleme, kullanılan disk alanının ne kadarının geri kazanılabileceğini hesaplamaya başlayacak.
  • Yönetici parolalarını girin (istenirse).
  • Error codes that the Component Based Servicing (CBS) interface methods return 0xf0801 CBS_S_BUSY operation is still in progress0xf0802 CBS_S_ALREADY_EXISTS source already exists, now copy not.
  • Son Windows Update ile ilişkili yazılım değişikliğinden (yükleme ya da kaldırma) kaynaklanan, Windows Update kayıt defterinde bozulma.

I rebooted the client and tried the install once again with the same result. Start a free Windows Update support incident request: https: //support. Windows Update'ı Güncel Kurulu Programlar listesi altına yerleştirin. The test restore was perfect, with Windows 2008 telling me that it did not require any updates.

Risk nedeniyle, Hatası 7358 ile ilgili kayıt defteri sorunlarında, WinThruster (Bir Microsoft Gold Certified Partner'ı tarafından geliştirilmiştir) benzeri güvenilir bir kayıt defteri temizleme programını, tarama ve onarma için kullanmanızı şiddetle öneririz. Terms Privacy Security Status Help You can't perform that action at this time. Now lets switch to the Windows directory - Type CD \Windows [Enter] (If you get "The system cannot find the path specified" then Windows is installed in another folder. http://forums.retrospect.com/index.php?/topic/27867-code-7358-windows-update-encountered-an-unknown-error/ Her adımda ilerledikçe, talimatları gizlemek için de [ ] resme tıklayabilirsiniz.

Adım 7: Windows Sistem Dosyası Denetleyicisini Çalıştır ("sfc /scannow") Sistem Dosyası Denetleyicisi, Windows sistem dosyalarındaki (Hatası 7358 ile ilişkili olanlar da dahil) bozuklukları aramanızı ve geri yüklemenizi sağlayan, Windows'ta bulunan kullanışlı I have tried to turn on all of the SQL servers but two refuse to start giving me more error. If you don't want to install this update using the automatic update (WUAUCLT), you can download the hotfix directly from microsoft, just google "download KB970892 ". Altın yeterlilik seviyesine ulaşmayı amaçlayan Solvusoft kapsamlı bir bağımsız analize tabi tutulmuş olup bu analiz diğer niteliklerin yanında üst seviye bir yazılım uzmanlığını, başarılı bir müşteri hizmetleri kayıt izleme servisi ve

Prev by Date: Windows XP Update Manager Next by Date: Re: Windows XP Update Manager Previous by thread: Windows XP Update Manager Next by thread: invalid path in services Index(es): Date http://labelexe.ga/code-7358-windows-update.html Evet'i Tıklatın. At this point I am just not going to install the patch and move on.  Thursday, November 13, 2008 4:49 PM Reply | Quote 0 Sign in to vote Thanks.  A If for whatever reason this database is corrupted or mismatches the actual situation you can have it rebuild. 1.

Windows ağır çalışıp fare veya klavye girdilerine yavaş tepki veriyor. navigate here ID=9. 5& Site.Describes the Windows Update error code list. In some cases the error may have more parameters in Update Error Code 7358 format .This additional hexadecimal code are the address of the memory locations where the instruction(s) was loaded Kayıt defteri temizleyicisi kullanmak, geçersiz kayıt defteri girdilerini, eksik dosya başvurularını (7358 hatanıza neden olan gibi) ve kayıt defterindeki bozuk bağlantıları bulma işlemini otomatikleştirir.

rm /etc/apt/sources.list.d/metasploit-framework.list apt-get update apt-get install --reinstall metasploit-framework bcook-r7 closed this Oct 3, 2016 bcook-r7 commented Oct 3, 2016 As you can see from the error above, it is saying not System configuration (Updated 10/26/2012):Windows Server 2008 R2 x64 running on Parallels Desktop 82GB RAMRetrospect 8b2 Back to top #5 emulator emulator Frequent Poster Members 437 posts Posted 09 April 2010 - are you sure? http://devstude.net/windows-update/windows-update-error-service-not-running-windows-7-32bit.php Language ▼ English Français Nederlands 日本語 Deutsch Español Italiano Português (BR) Dansk Cestina 中文 (漢語) Türkçe Русский Polski Svenska Norsk Suomi 한국말 Ελληνικά Magyar Ana Sayfa Yazılım Ürünleri WinThruster DriverDoc WinSweeper

Henüz ENTER tuşuna BASMAYIN! Solvusoft'un bir Altın Sertifika Sahibi Partner olarak Microsoft ile yaptığı yakın işbirliği çalıştığımız alanda Windows işletim sistemi üzerinde çalışmak üzere optimize edilen en iyi yazılım çözümlerini üretmemizi mümkün kılmıştır. ERROR The requested URL could not be retrieved The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://0.0.0.1/ Connection to 0.0.0.1 failed.

Adım 4: Bilgisayarınızdaki Aygıt Sürücülerini Güncelleyin 7358 hataları, bozuk ya da güncel olmayan aygıt sürücüleriyle ilgili olabilir.

Altın Yeterlilik Seviyesine Nasıl Ulaşılır? We may be looking at a problem with Server 2008 restores. If you have Update Error Code 7358 errors then we strongly recommend that you Download (Update Error Code 7358) Repair Tool. Best of luck!

For home users, no- charge support is available by calling 1- 8. All Rights Reserved. Klavyenizdeki CTRL-Shift tuşlarını basılı tutarken, ENTER tuşuna basın. http://devstude.net/windows-update/windows-server-2008-r2-windows-update-error-800b0001.php Sign in to comment Contact GitHub API Training Shop Blog About © 2016 GitHub, Inc.

This code is used by the vendor to identify the error caused. I am running XP Professional. And to make matters worse, this update *cannot* be reinstalled after the restore. When you call, clearly state that your problem is relatedto a Security Update and cite the update's KB number.

The procedures are as follows: 1. For past several months, and keep getting code 7358 Windows Update dt000. Sürücü güncellemelerinin zaman gerektirmesi ve karmaşık oluşu nedeniyle, işlemi DriverDoc (Microsoft Gold Partner tarafından geliştirilmiştir) benzeri bir sürücü güncelleme aracı kullanmanızı öneririz. Programlar ve Özellikler'e tıklayın.

Daha fazla yardım için lütfen istediğiniz zaman bize sosyal medya üzerinden ulaşın: Öneri: Bilgisayarınızı bilgisayar hatalarına karşı tarayın. Bu sorun giderme adımlarının zorluk derecesi kademeli olarak artmakta ve bu adımlar gitgide daha fazla zaman almaktadır. It can also be caused if your computer is recovered from a virus or adware/spyware attack or by an improper shutdown of the computer. Service Pack 2 (KB9.

Birçok durumda, "Geçici Dosyalar", disk alanının çoğunu kaplıyor olacaktır. Seçim yapabileceğiniz bir dizi onay kutusunun yer aldığı Disk Temizleme iletişim kutusu belirecektir. Sağ kenardaki Kaldır butonuna tıklayın. Sorun için özür dileriz.

Lütfen Dikkat: Hatası 7358 dosyanız donanım sürücüleri sorunlarıyla ilgili olmayabilir; ancak bilgisayarınızdaki aygıt sürücülerinin güncel olmasını sağlamak PC performansınızı maksimize etmek için daima iyi bir fikirdir. Windows 8 için talimatlar: Başlat Menüsü resmini oluşturmak için imleci ekranın sol alt kısmında gezdirin. All rights reserved. Arama kutusuna "command" yazın.

El ile kayıt defteri düzenlemeyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın.